Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu

  1. Uděluji tímto souhlas Bc. Kamile Šikalové, se sídlem Zdětín 204, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 083 24 999, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), zpracovávala následující osobní údaje:

 - jméno a příjmení,

 - e-mailovou adresu,

 - telefonní číslo,

 - fakturační adresu,

 - dodací adresu,

 - číslo bankovního účtu a kód banky,

 - objednávky, historii objednávek, daňové doklady. 

2.  Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem zřízení a administraci uživatelského účtu.

3.  Souhlas udělujete na zpracování po dobu aktivního užívání účtu a to 3 roky (slovy: tři roky) od realizace posledního nákupu, nejdéle po dobu 5 let (slovy: pěti let) od založení účtu a to za účelem: zřízení administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu.

4.  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

     - poskytovatel webhostingových služeb společnost IGNUM, s.r.o., Vinohradská 190, 130 61 Praha 3, IČ: 26159708,
     - poskytovatel e-shopového řešení Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675,
     - případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá,
     - účetní a daňová kancelář.     
5.  Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním žádosti o odstranění formou dopisu na korespondenční adresu Správce, zasláním emailu na kamila@morusatrade.com. Vezměte na vědomí, že pokud jste provedli objednávku s údaji, které jste zadali při registraci, můžeme být oprávnění takové údaje nadále zpracovávat ze zákonných důvodů.
7.  Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

   - vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílky e-mailových  obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost fyzické odstranění osobních údajů z databáze e-mailového nástroje,

    - požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

    - vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,

    - u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,

    - nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,

   - požadovat po Správci výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

    - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich  osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

     - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme, tedy pokud se domníváte, že postupujeme při zpracovávání Vašich osobních údajů protiprávně, nebo se domníváte, že došlo k porušení některých z Vašich výše uvedených práv, máte možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www: https://www.uoou.cz).

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.