Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení  a newsletter

1. Uděluji tímto souhlas Bc. Kamile Šikalové, se sídlem Zdětín 204, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 083 24 999, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), zpracovávala následující osobní údaje:

- e-mailovou adresu.

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení a newsletterů.

2. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let (slovy: tří let).

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

    - poskytovatel webhostingových služeb společnost IGNUM, s.r.o., Vinohradská 190, 130 61 Praha 3, IČ: 26159708,

    - posyktovatel e-shopového řešení Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675

    - poskytovatelé spedičních služeb, přepravci.

5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6. Vezměte na vědomí, že pokud jste provedli objednávku s údaji, které jste zadali při registraci, můžeme být oprávnění takové údaje nadále zpracovávat ze zákonných důvodů.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu na adresu Správce, zasláním emailu na kamila@morusatrade.com s žádostí o odstranění. 

7. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  - vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílky emailových  obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost fyzické odstranění osobních údajů z databáze emailového nástroje,

  - požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

  - vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,

  - u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,

  - nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,

 - požadovat po Správci výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,  - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

  - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme, tedy pokud se domníváte, že postupujeme při zpracovávání Vašich osobních údajů protiprávně, nebo se domníváte, že došlo k porušení některých z Vašich výše uvedených práv, máte možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www: https://www.uoou.cz).

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.