Právní doložka

Právní doložka

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek je paní Kamila Šikalová (dále v textu jen "provozovatel"), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen jako „autorský zákon“), oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám a internetovému obchodu.

Provozovatel, podnikající pod názvem MorusaTrade, čaje z ostrova Mauricius, tímto výslovně deklaruje podmínky a právní omezení používání internetového obchodu (dále v textu jen "podmínky") dostupného na webové adrese www.moruatrade.com (dále v textu jen "stránky"). Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které uvedené webové stránky užívají (dále v textu jen "uživatelé").

Provozovatel je, v souladu se zněním autorského zákona, výhradním autorem a držitelem všech práv k veškerému obsahu, který je umístěn na stránkách, včetně textů, fotografií, designu stránek, veškerých vyobrazení a souborů, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Jakékoliv kopírování, modifikace, publikování, jiný způsob veřejného šíření těchto dokumentů, textů, obrázků, či další užití bez výslovného písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno, bude shledáno jako protiprávní a posuzováno jako porušení autorského práva a práv souvisejících s právem autorským

V případě fotografií třetích stran má provozovatel udělen souhlas s uveřejněním těchto fotografií, popř. jsou fotografie zakoupeny z fotobanky, která umožňuje fotografie využít pro komerční použití. 

Informace publikované na stránkách vycházejí z informací, které poskytuje paní Kamila Šikalová, a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb. Provozovatel neručí za věcnou správnost a úplnost informací na stránkách. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit, doplňovat a mazat části obsahu zveřejněného na stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním stránek provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoli údajů či informací na stránkách provozovatele s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu právního úkonu, nebude-li výslovně stanoveno jinak.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím odkazů umístěných na těchto stránkách.

Na základě právních předpisů je provozovatel povinen  informovat uživatele, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform) na adrese: https://ec.europa.eu/. Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce. 

Tyto podmínky použití stránek je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel a jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění: 27.11.2019.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.