Prohlášení o cookies

Prohlášení o cookies

 1. E-shop MorusaTrade používá soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy.
 2. Cookies jsou malá množství dat, která se posílají Vašemu koncovému zařízení, a tím umožňují zejména přizpůsobení našich stránek potřebám a zlepšení využití našich serverů. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.
 3. Údaje, které provozovatel e-shopu takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.
 4. Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka a vyjádřeného souhlasem "Rozumím", znějícím následovně: "Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním."
 5. Souhlas udělujete na dvou let. 
 6. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
 7. Třetí strany - Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc.. Pomocí služby Google Analytics analyzujeme náš datový provoz a využití našich webových stránek. Uvedený nástroj využívá cookies zejména k optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv stránek (včetně vašeho užití uvedených stránek) a k vytváření přehledů souvislostí mezi návštěvami stránek a využitím reklam či reklamních služeb a přehledů potřebných pro zájmově orientovanou inzerci. Použití tohoto nástroje můžete omezit či zabránit v nabídce "nastavení reklam".
 8. Pokud chcete vypnout sledování službou Google Analytics, můžete nainstalovat oficiální plug-in pro váš prohlížeč.
 9. Můžete vypnout všechny cookies ve vašem prohlížeči, obvykle v nastaveních "soukromí". Tímto zcela zablokujete ukládání všech cookies na vašem počítači. Tímto se vypne řada funkcí na e-shopu a my nemůžeme zaručit, že naše služby budou fungovat.
 10. Upozorňuji tímto na Vaše práva v souladu s čl. 12 GDPR informuji jako správce o tom, že na žádost subjektu údajů má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
  • účelu zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
  • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 11. Upozorňuji tímto na Vaše právo požadovat od správce:
  • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • právo na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,
  • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.
 12. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat správce o vysvětlení,
  • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů,
  • je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  • nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů,
  • obrátit se svým podnětem na dozorový úřad a to Úřad na ochranu osobních údajů, oficiální web: https://www.uoou.cz, email: posta@uoou.cz,
  • správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.